Zapraszamy

do Szczecina

Informujemy

Fundacja „SUN & SAIL” zajmuje się obecnie wdrożeniem projektu pn. „Port Jachtowy - Marina Dąbie” na trasie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie przystani – portu jachtowego dla obsługi żeglarskiego ruchu turystycznego w oparciu o dostęp do akwenów Jeziora Dąbie, Zalewu Szczecińskiego i Morza Bałtyckiego. W Szczecinie Dąbiu przy Plaży Dąbie powstaje port przeznaczony do obsługi sezonowej i całorocznej jednostek żaglowych i żaglowo – motorowych o zróżnicowanym zakresie wielkości; od 8.0 do 15,0 metrów. Swoje miejsce mieć będą również kajakarze, gdyż przewidziano obniżony pomost dla 10 kajaków. Głębokość portu wyniesie od 3 do 3,5 m.

01 Wartość projektu

Ponad
12,3 mln zł

02 Wartość dofinansowania

4,8 mln zł
z projektu RPO WZ 2014-2020

03 Termin realizacji

Grudzień
2018

04 Fundatorzy

Tian Yu Sp. z o.o.
Recca Investment Sp. z o.o.

05 Główny wykonawca

UW Service
Sp. z o.o.

06 Inżynier Kontraktu i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

HCE Poland Sp. z o.o.

O fundacji

Cele fundacji będą realizowane również w „Porcie Jachtowym - Marina Dąbie”.

Organami fundacji jest Zarząd oraz Rada Fundacji. Prezesem Zarządu jest Bożena Szeszko.

Aktualności

Szczecin 28.03.2018


Szczecin 20.12.2017


Szczecin 18.06.2017

Zapraszamy dzisiaj na Jasne Błonia w Szczecinie!!!

POD PLATANAMI - XVI Spotkanie Organizacji Pozarządowych - Stoisko nr 18. Wolontariusze gwarantują dobrą zabawę połączoną ze zdobywaniem wiedzy... Przygotowaliśmy quiz wodniacki z nagrodami!!! Mnóstwo materiałów informacyjnych; ciekawostki przyrodnicze; słowniczek żeglarski; słodkie niespodzianki dla milusińskich. Przyjdź bo warto - dla każdego coś miłego :)

Szczecin 11.06.2017

Zpraszamy na Festyn Osiedlowy przy Plaży Dąbie!

Dzisiaj super impreza - ZAPRASZAMY na Festyn Osiedlowy przy Plaży Dąbie! Gwarantujemy że będzie kolorowo, wesoło, słodko i głośno! Aktywnie uczestniczymy!!! Aktywnie bawimy!!! Aktywnie uczymy!!! Na naszym stoisku (vis a vis sceny) rozdajemy: słodkości, materiały informacyjne i ulotki edukacyjne dla zróżnicowanej grupy odbiorców. Dla aktywnie uczestniczących zorganizujemy konkursy sparwnościowe np. przeciąganie liny...

Szczecin 27.05.2017

Fundacja aktywnie współpracuje z Radą Osiedla Dąbie

Dziś jesteśmy obecni na festynie "PO SĄSIEDZKU" na stoisku Rady Osiedla Dąbie, które to ku naszej uciesze ma wyraźnie charakter marynistyczny. Zapraszamy serdecznie! Szczecin Aleja Kwiatowa pl. Żołnierza Polskiego, od godz. 11:00.

Szczecin, 22.05.2017

Dokonano wyboru Inżyniera Kontraktu i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

To firma HCE Poland Sp. z o.o.
Więcej informacji na stronie HCE Poland

Bożena Szeszko, Prezes Zarządu

Szczecin, 24.04.2017

Wybrano wykonawcę

Rozstrzygnięto ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2017 na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „PORT JACHTOWY – MARINA DĄBIE”. Informacja o Wybranym Wykonawcy:

Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych
UW Service Sp. z o.o. ul. Ogińskiego 14A/1
71-431 Szczecin
NIP: 851-28-47-324

Więcej informacji na BAZA KONKURENCYJNOŚCI

Bożena Szeszko, Prezes Zarządu

Szczecin, 07.04.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2017

RW związku z pozytywnym rozstrzygnięciem konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, przyznającym Fundacji "SUN & SAIL" z siedzibą w Szczecinie dofinansowanie projektu nr RPZP.04.09.00-32-0015/16-00 pn "PORT JACHTOWY - MARINA DĄBIE", Fundacja zaprasza do składania ofert zgodnie z dokumentacją:

Więcej informacji na BAZA KONKURENCYJNOŚCI

Bożena Szeszko, Prezes Zarządu

fundusze_europejskie pomorze_zachodnie unia_europejska