Fundacja "SUN & SAIL"

ul. Obrońców Stalingradu 24

70-407 Szczecin


NIP: 8513200151
REGON: 365660802
KRS: 0000641824Wybrano Wykonawcę


Rozstrzygnięto ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/04/2017 na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji, uzgodnień i pozwoleń oraz wykonanie robót budowlanych w tzw. trybie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania pn. „PORT JACHTOWY – MARINA DĄBIE”

Informacja o Wybranym Wykonawcy:
Zakład Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service Sp. z o.o.
ul. Ogińskiego 14A/1
71-431 Szczecin
NIP: 851-28-47-324

Więcej informacji na BAZA KONKURENCYJNOŚCI

Szczecin, 24.04.2017
Bożena Szeszko, Prezes Zarządu

Zapytanie Ofertowe NR 01/04/2017


W związku z pozytywnym rozstrzygnięciem konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka, Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych, przyznającym Fundacji "SUN & SAIL" z siedzibą w Szczecinie dofinansowanie projektu nr RPZP.04.09.00-32-0015/16-00 pn "PORT JACHTOWY - MARINA DĄBIE", Fundacja zaprasza do składania ofert zgodnie z dokumentacją:

BAZA KONKURENCYJNOŚCI

Szczecin, 07.04.2017
Bożena Szeszko, Prezes Zarządu
Z przyjemnością informujemy o dofinansowaniu projektu nr RPZP.04.09.00-32-0015/16 pn. "PORT JACHTOWY - MARINA DĄBIE" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (Działanie 4.9 Rozwój zasobów endogenicznych). Więcej na ten temat można przeczytać w tym artykule.

  info@sun-sail.pl       (+48) 91 485 47 80STATUT FUNDACJI

Fundusz Europejski